دانلود زیرنویس فیلم های خارجی

در این بخش از وبسایت الماس زیرنویس، آرشیو جامعی از ده ها هزار زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم های خارجی برای شما کاربران گرامی فراهم آمده است. دانلود زیرنویس فیلم های جدید و همچنین قدیمی به راحتی در این سایت قابل انجام است. آخرین موارد اضافه شده به آرشیو سایت یا بروزرسانی شده در این صفحه قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به فیلم خاص مورد نظر خودتان از صفحه ی جستجوی زیرنویس استفاده کنید.

آرشیو سایت بصورت 24 ساعته بروزرسانی میشود و زیرنویس فیلم های جدید هرروز جهت دانلود قرار داده میشود و همچنین زیرنویس های فیلم های قدیمی نیز بروزرسانی میشوند.


زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Nobody
Nobody 2021
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Saint Maud
Saint Maud 2019
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم The Furnace
The Furnace 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Dreamkatcher
Dreamkatcher 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Respite
Respite 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Ammonite
Ammonite 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Gabriel's Inferno: Part One
Gabriel's Inferno: Part One 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Gabriel's Inferno: Part Two
Gabriel's Inferno: Part Two 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Penguin Bloom
Penguin Bloom 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم The Night
The Night 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Wander Darkly
Wander Darkly 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Six Minutes to Midnight
Six Minutes to Midnight 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Pieces of a Woman
Pieces of a Woman 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Herself
Herself 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Locked Down
Locked Down 2021
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Don't Tell a Soul
Don't Tell a Soul 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Outside the Wire
Outside the Wire 2021
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم News of the World
News of the World 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Bloodshot
Bloodshot 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Spenser Confidential
Spenser Confidential 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Greenland
Greenland 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Wonder Woman 1984
Wonder Woman 1984 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Come Away
Come Away 2020
زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم Another Round
Another Round 2020
ربات زیرنویس یاب تلگرام